Generowanie profilu oporności na leki przez oznaczenie ilościowej glikoproteiny mdr-1 / P w liniach komórkowych National Cancer Institute Anticancer Drug Screen.

Identyfikacja nowych środków chemioterapeutycznych i scharakteryzowanie mechanizmów oporności może poprawić leczenie raka. Ekran leków przeciwrakowych National Cancer Institute wykorzystuje 60 linii komórkowych do identyfikacji nowych czynników. Ekspresję mdr-1 / P-glikoproteiny mierzono za pomocą ilościowego PCR. Ekspresję wykryto w 39 liniach komórkowych; najwyższe poziomy dotyczyły raka nerek i okrężnicy. Ekspresję wykryto również we wszystkich czerniakach i guzach ośrodkowego układu nerwowego, ale tylko w jednym raku jajnika i jednej linii komórkowej białaczki. Przy użyciu zmodyfikowanej wersji programu COMPARE stwierdzono wysoką korelację między ekspresją mdr-1 a opornością komórkową na dużą liczbę związków. Dowody, że te związki są substratami glikoproteiny P obejmują: (a) wzmocnienie cytotoksyczności przez werapamil; (b) wykazanie oporności krzyżowej w linii komórek opornych na wiele leków, (c) zdolność do antagonizowania glikoproteiny P, zwiększania akumulacji winblastyny poprzez zmniejszenie wypływu; i (d) hamowanie znakowania fotoinnocynem przez azydopinę. Identyfikacja wielu dotychczas nierozpoznanych związków jako substratów wskazuje, że glikoproteina P ma szerszą specyficzność substratową niż wcześniej rozpoznano. To badanie potwierdza zasadność tego nowego podejścia i stanowi podstawę dla podobnych badań badających zróżnicowaną grupę produktów genowych, w tym inne mechanizmy oporności, przypuszczalne cele leków i geny zaangażowane w cykl komórkowy i apoptozę.
[hasła pokrewne: przetoka odbytu objawy, słońce ciekawostki, helikopter zdalnie sterowany allegro ]