Porównanie próby pracy z elekcyjną sekcją drugą cesarską ad

Informacje te zostały pobrane z dokumentacji medycznej i streszczeń wypisów przez przeszkolony personel dokumentacji medycznej i zakodowane do wprowadzania danych. Wszystkie komplikacje i warunki zostały zakodowane przez personel dokumentacji medycznej zgodnie ze standardowym schematem kodowania. Po Krajowej Konferencji Konsensualnej w 1985 r. Lekarze zostali zachęceni do przedyskutowania prób porodu z wszystkimi kobietami w ciąży, które przeszły poprzednią sekcję cesarską. Zalecenia, aby przystąpić do próbnego porodu lub cesarskiego cięcia cesarskiego, były zwykle podejmowane przez lekarza w warunkach ambulatoryjnych. Decyzja o wykonaniu drugiego cięcia cesarskiego, gdy niemowlę nie zostało dostarczone podczas próby porodu, opierała się na wskazaniach położniczych, takich jak niewydolność porodu lub dysproporcja płodu i miednicy, i została podjęta przez lekarza prowadzącego.
W Nowej Szkocji było 82488 urodzeń w latach 1986-1992. Spośród 6457 kobiet, które wcześniej przeszły jedno cięcie cesarskie, 319 zostało wykluczonych z naszej analizy z następujących powodów: prezentacja nonvertex (119 kobiet); wielokrotna ciąża (118 kobiet); poprzednia cesarska sekcja z nacięciem pionowym lub w kształcie litery T (37 kobiet); łożysko Previa (36 kobiet); zakażenie matczyną opryszczką (7 kobiet); i poprzednia operacja macicy, np. miomektomia (2 kobiety).
Podczas porodu monitorowano aktywność macicy i tętno płodu. O ile wskazano, oksytocyna została użyta do indukcji i zwiększenia porodu. W razie potrzeby stosowano analgezję z podtlenkiem azotu, analgezję narkotyczną, znieczulenie sromowe, znieczulenie zewnątrzoponowe i znieczulenie ogólne.
3249 kobiet, które podjęły próbę porodu drogą pochwową po jednej poprzedniej sekcji cesarskiego cięcia poprzecznego i 2889 kobiet, które zdecydowały się przejść drugą sekcję cesarską, porównywano pod względem cech demograficznych i matek, a także oceniano zachorowalność i śmiertelność okołoporodową i matek. Kobiety zostały sklasyfikowane pod względem zachorowalności jako bez powikłań, poważnych powikłań lub drobnych powikłań. Poważne powikłania zostały zdefiniowane jako konieczność usunięcia macicy, pęknięcia macicy i urazu operacyjnego, podczas gdy mniejsze powikłania zostały zdefiniowane jako gorączka połogowa, potrzeba transfuzji krwi i zakażenie jamy brzusznej. Kobiety z wieloma poważnymi powikłaniami lub zarówno dużymi jak i drobnymi komplikacjami były liczone tylko raz i zakodowane jako mające poważne komplikacje; kobiety z wieloma mniejszymi powikłaniami były liczone tylko raz i zakodowane jako mające niewielkie komplikacje.
Histerektomia została zdefiniowana jako chirurgiczne usunięcie macicy i szyjki macicy, z lub bez przydatków. Pęknięcie macicy zdefiniowano jako defekt obejmujący całą ścianę macicy, która była objawowa i wymagała interwencji chirurgicznej. Operacyjne uszkodzenie obejmowało rozszerzenie nacięcia macicy z uszkodzeniem jednej lub obu tętnic macicznych lub rozerwaniem pęcherza, moczowodu lub jelit. Źródła gorączki połogowej (temperatura> 38,0 ° C) obejmowały zakażenie maciczne, moczowe, płucne lub rany oraz sepsę. Zakażenia dróg moczowych zostały zdiagnozowane, gdy hodowla wykazała ponad 100 000 kolonii na mililitr. Zakażenie płucne obejmowało wszystkie przypadki zapalenia płuc
[patrz też: wdrożenia magento, polyporus, citalopram ]
[więcej w: przetrwałe migotanie przedsionków, przewlekły katar krzyżówka, przewlekły nieżyt nosa krzyżówka ]