Generowanie myszy

width=300Zaobserwowano wysokie podobieństwa między ludzką sekwencją genów XRCC2 a genami Xrcc2 myszy. Metodę CRISPR / Cas9 użyto do wytworzenia myszy knockin z mutacją Xrcc2-c.41T> C / p.Leu14Pro, gdy genotypy były sekwencjami Sangena z genomowym DNA lub poziomami mRNA. Na poziomie mRNA zaprojektowaliśmy startery, które znajdowały się w regionie 5UTR lub 3UTR myszy Xrcc2. Po wyodrębnieniu mRNA z myszy, Xrcc2-c.41T> C ponownie potwierdzono w heterozygotach. W homozygotach obserwowaliśmy podwójny efekt Xrcc2: (1) podstawienie c.41T> C i (2) pomijanie całego eksonu 2 (prowadzącego do skracającego się białka p.L14Vfs * 20) w około 30% Transkrypty XRCC2.

Myszy Xrcc2L14P / WT przenosiły mutację do swojego potomstwa przy normalnych częstotliwościach Mendla (21 miotów, obliczono 188 potomstwa, wt = 46, heterozygota = 99 i homozygota = 43). Nie stwierdzono różnicy w masie między trzema grupami myszy po 7, 30 i 60 dniach po porodzie (dpp). Morfologicznie zwierzęta WT, Xrcc2L14P / WT i Xrcc2L14P / L14P były nierozróżnialne przy 7, 14, 28 lub 35 dpp (przedstawiciel).